Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia otwarte,szkolenia, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia ślesin

Ośrodek Szkoleniowy

oferty szkoleniowe dla firm

Kompetencje osobiste

umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania sobą. Dzięki nim jesteśmy w stanie wykorzystywać w pełni nasz potencjał osobisty, wiedzę specjalistyczną i doświadczenie zawodowe. Dwie najważniejsze kompetencje osobiste to umiejętność motywowania się oraz odporność psychiczna.

Szkolenie

kształcenie, doskonalenie kogoś w określonej dziedzinie, najczęściej w trybie skróconym.

finanse, szkolenia otwarte

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) - utworzone przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich. Jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem banki, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom informacji, stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów, informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

ubezpieczenia, szkolenie zamknięte

Wartość odtworzeniowa - Aktualny koszt zakupu lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości.

oferty szkoleniowe dla firm, budowlane

Izolacja termiczna - To warstwa materiału charakteryzującego się małym przewodnictwem ciepła (wysoką termoizolacyjnością), mocowana do powierzchni przegród budynku. Zazwyczaj warstwa izolacji termicznej mocowana jest po stronie zewnętrznej przegrody, czyli tam gdzie występuje niższa temperatura. Materiałem stosowanym jako izolacja termiczna może być styropian, wełna mineralna lub szklana, a także YTONG MULTIPOR.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw

Uczestnicy szkolenia: Osoby podejmujące pracę w obsłudze Klienta na stacji paliw. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientem na stacji paliw. Pracownicy stacji paliw na co dzień realizujący zadania i sprzedaż, chcący wzmocnić swoją wiedzę i efektywność w zakresie sprzedaży i obsługi Klienta. Cele szkolenia: Zapoznanie Uczestników z za... » więcej

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją

Czy czujesz się od jakiegoś czasu przygnębiony? Czy brak Ci energii i poczucia sensu wykonywanych czynności? A może myślisz o sobie źle, nisko ceniąc własną wartość? Ciężko Ci się skoncentrować i dostrzec przyjemność bycia tutaj i teraz? Jeśli odpowiadasz TAK na powyższe pytania to oznacza, że powinieneś jak najszybciej popracować nad swoją kondycją psychiczną. Dzięki temu szkoleniu zrozumiesz w ... » więcej

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm

Można uznać, że czasami pesymizm bywa przydatny. Jeśli myślimy pesymistycznie oczekujemy raczej porażki niż sukcesu, a uda nam się coś osiągnąć, wówczas satysfakcję odbieramy jako nieoczekiwaną, a nawet przyjemnie zaskakującą. Zwiększa to jej wartość. Niestety istnieje niezdrowy, bo trwały i nieadekwatny do ... » więcej

Szkolenie: Negocjacje zakupowe

Cele szkolenia Zdefiniowanie i analiza własnego stylu komunikacji i prowadzenia negocjacji zakupowych. Wdrożenie modelu skutecznych negocjacji zakupowych. Przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczącej zasad skutecznych negocjacji zakupowych. Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy szkolenia na temat negocjacji zakupowych, poznanie różnych modeli prowadzenia negocjacji zakupowych, prze... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie sprzedaży, przedsiębiorcy, handlowcy awansujący w strukturze na menadżerów sprzedaży. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnej na stanowisku menadżera sprzedaży, rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży, poszerzenie świadomości w zakresie stylu zarządzania, n... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel konin, konferencje,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, hotel mikorzyn

szkolenie

Szkolenie: Skuteczny menadżer

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom, które kierują zespołami. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie cechy i kompetencje powinien posiadać dobry przywódca, kierownik. Kompetencje menadżera wpływają na pracę całego zespołu. Jakość współpracy zespołu decyduje o ostatecznym sukcesie firmy.

Program szkolenia

 • zarządzanie zespołem,
 • najważniejsze kompetencje menadżera,
 • jakim menadżerem jestem, autodiagnoza i style kierowania,
 • psychologiczne właściwości efektywnego kierownika,
 • wywieranie wpływu na innych, strategie,
 • techniki radzenia sobie ze stresem,
 • planowanie pracy,
 • motywacja,
 • ocena pracy,
 • rozwój osobisty w zakresie wybranych kompetencji,
 • konflikty w pracy, łagodzenie sporów.

Szkolenie: Skuteczna motywacja

Cele szkolenia

Szkolenie dotyczące motywacji, to istotny element pracy nad sobą. Zajęcia uczą jak na co dzień bez względu na pogodę być zadowolonym z życia. W jaki sposób z energią i entuzjazmem podchodzić do życiowych zadań. Prowadzący szkolenie podadzą też metody na to, jak motywować innych, doładowując nieustannie też własne akumulatory. Motywacja ukazana jest jako mechanizm psychologiczny, pokazujący, co ogranicza naszą skuteczność w tej materii.

Korzyści ze szkolenia, dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się akceptować zmiany i lepiej sobie z nimi radzić,
 • nauczą się wykazywać aktywną postawę życiową,
 • poznają strategię sukcesu w każdej dziedzinie życia,
 • odważą się sięgnąć po swoje marzenia,
 • świadomie nauczą się jak wykorzystać potencjał swojego umysłu,
 • zmobilizują się do aktywnego uczestnictwa w własnym życiu zawodowym i osobistym,
 • uzyskają poczucie sprawczości w swoim życiu.

Szkolenie: Zarządzanie projektami IT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z technikami określania zakresu projektu, organizacji projektu i wyznaczania poszczególnych zadań, oraz kontroli i monitorowania jego efektów w przypadku projektów branży IT.

Program szkolenia

 • Zarządzanie projektem: Metody oceny kosztów projektu. Określenie zakresu działań uczestników projektu oraz ich ról. Określenie wymagań projektu, celów, ograniczeń. Planowanie i harmonogramowanie. Ocena stopnia realizacji. Efektywna komunikacja w celu uzyskania zaangażowania zespołu projektowego.
 • Zrozumienie cech charakterystycznych projektów informatycznych: Umiejscowienie projektu informatycznego w ogólnym funkcjonowaniu firmy, wyznaczenie zakresu projektu, wzajemnych powiązań oraz możliwej ewolucji. Wyznaczenie funkcji szefa projektu informatycznego. Określenie zakresu negocjacji różnych niezbędnych zasobów oraz pomiar ich stopnia i ich zależności. Identyfikacja partnerów, wykonawstwo prac, edytor, integrator, usługobiorca, dostawca, wyznaczenie ich udziału w projekcie.
 • Wyznaczenie struktury projektu: Wybór odpowiedniej metody stworzenia planu programowania. Wyznaczenie zadań zgodnie z typem projektu, infrastruktura, programowanie, wykorzystanie programu, utrzymanie systemu. Zaangażowanie wszystkich aktorów na każdym etapie projektu. Identyfikacja przyczyn modyfikacji projektów informatycznych. Ocena ryzyka i stworzenie planu zapewnienia jakości.
 • Prowadzenie i kontrola projektu: Ustanowienie i zarządzanie zespołem projektowym. Zarządzanie zasobami. Wyznaczenie wskaźników monitoringu. Wprowadzenie elementów monitoringu, zespół, częstotliwość spotkań, ustalenie procedur komunikacyjnych i decyzyjnych. Wykorzystanie technik planowania.
 • Przeprowadzenie oceny projektu: Kapitalizacja metod i narzędzi dostarczonych przez projekt. Przygotowanie i przeprowadzenie schematu wprowadzenia zmiany. Dokonanie podsumowania projektu.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje interaktywne, warsztaty, analiza case study, ćwiczenia grupowe

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości bez względu na to, czyją stała się ona własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela.

finanse, oferta szkoleniowa

Dług publiczny - nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych (finansowanych z budżetu lub przez samorządy terytorialne), po odjęciu przepływów między nimi, zaciągnięte z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów, przyjętych depozytów oraz zobowiązań których termin płatności minął, a nie zostały one przedawnione lub umorzone. Konstytucja RP nakazuje rządowi utrzymanie długu na poziomie poniżej 60 procent PKB.

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

wartość nowa - wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:

 • dla lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego - wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,
 • dla ruchomości domowych lub stałych elementów stanowiących samodzielny przedmiot ubezpieczenia - wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu.

szkolenia, budowlane

Kubatura brutto budynku - to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

 • wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
 • nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

Ośrodek Szkoleniowy © 2018

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, hotel ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm,szkolenia, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia otwarte