Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, hotel konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin,szkolenia

Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie zamknięte

Certyfikat

Dokument (świadectwo, zaświadczenie, poświadczenie) potwierdzający zgodność czegoś z wzorcem lub normą.

Negocjacje handlowe

korzyści ze szkolenia: wzrost satysfakcjonujących wyników prowadzonych negocjacji, umiejętność wyboru najodpowiedniejszych strategii dostosowanych do danej sytuacji, rozpoznawanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych procesu negocjacyjnego, wzmocnienie pewności siebie podczas negocjowania.

finanse, szkolenia zamknięte

Promesa - zobowiązanie banku potwierdzające zdolność kredytową klienta i możliwość udzielenia kredytu po spełnieniu określonych warunków. Promesa określa jedynie zdolność kredytową na podstawie dokumentów finansowych, natomiast ostateczna decyzja banku może różnić się głównie po weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

ubezpieczenia, oferty szkoleniowe dla firm

Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane przez ZUS składki przeliczane są na jednostki rozrachunkowe według aktualnej wartości jednostki rozrachunkowej.

szkolenie dla firmy, budowlane

Kielnia - Narzędzie murarskie służące do nakładania i rozprowadzania zaprawy murarskiej w trakcie układania muru oraz do narzucania zaprawy podczas ręcznego tynkowania ścian. Istnieje kilka rodzajów kielni w zależności od przeznaczenia (np. do układania zaprawy do cienkich spoin). Tradycyjna kielnia składa się z trójkątnej lub trapezowej płytki o grubości 1,5-2 mm oraz uchwytu.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie sprzedaży, przedsiębiorcy, handlowcy awansujący w strukturze na menadżerów sprzedaży. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnej na stanowisku menadżera sprzedaży, rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem sprzed... » więcej

Szkolenie: Negocjacje zakupowe

Cele szkolenia Zdefiniowanie i analiza własnego stylu komunikacji i prowadzenia negocjacji zakupowych. Wdrożenie modelu skutecznych negocjacji zakupowych. Przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczącej zasad skutecznych negocjacji zakupowych. Usystematyzowanie dotychc... » więcej

Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw

Uczestnicy szkolenia: Osoby podejmujące pracę w obsłudze Klienta na stacji paliw. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientem na stacji paliw. Pracownicy stacji paliw na co dzień realizujący zadania i sprzedaż, chcący wzmocnić swoją wiedzę i efektywność w zakresie sprzedaży i obsługi Klienta. Cele szkolenia: Zapoznanie Uczestników z zakresem obowiązków jako Pracownika Obsługi Klienta na Stacji ... » więcej

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją

Czy czujesz się od jakiegoś czasu przygnębiony? Czy brak Ci energii i poczucia sensu wykonywanych czynności? A może myślisz o sobie źle, nisko ceniąc własną wartość? Ciężko Ci się skoncentrować i dostrzec przyjemność bycia tutaj i teraz? Jeśli odpowiadasz TAK na powyższe pytania to oznacza, że powinieneś jak najszybciej popracować nad sw... » więcej

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm

Można uznać, że czasami pesymizm bywa przydatny. Jeśli myślimy pesymistycznie oczekujemy raczej porażki niż sukcesu, a uda nam się coś osiągnąć, wówczas satysfakcję odbieramy jako nieoczekiwaną, a nawet przyjemnie zaskakującą. Zwiększa to jej wartość. Niestety istnieje niezdrowy, bo trwały i nieadekwatny do realiów pesymizm, odczuwany często jako powinność. Powoduje ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte,szkolenia, hotel konin, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, konferencje, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia konin, szkolenia dla firm

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Profesjonalne usługi cateringowe

Korzyści dla uczestników szkolenia to pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnej realizacji usług cateringowych stanowiących działalność podstawową lub uzupełniającą zakładu gastronomicznego.

Rozwój jakościowy i ilościowy gastronomii w Polsce sprzyja i jest powodem coraz częstszych realizacji zamówień na przyjęcia różnego rodzaju. Przyzwoite przyjęcie musi powstać na kanwie unormowań zawodowych, rzadko oderwanych od racjonalnych uzasadnień. Realizatorzy przyjęć doświadczają przy każdym większym przedsięwzięciu złożoności problemu pod względem kulinarnym, sprzętowym, estetycznym, logistycznym.

Program szkolenia

 • Prawne aspekty realizacji usług cateringowych: organizacja imprez masowych, bezpieczeństwo żywności.
 • Catering w ujęciu marketingowym i sprzedażowym: promocja i techniki sprzedaży, tworzenie oferty handlowej zaspokajającej potrzeby docelowego nabywcy.
 • Usługi cateringowe: Planowanie cateringu, wiedza kulinarna i właściwy dobór dań, karta zaproszeniowa, rodzaje i forma serwisu, wybór odpowiedniego miejsca, sprzęt niezbędny do wykonania usługi, kalkulacja. Realizacja usługi cateringowej, wykonanie i przebieg usługi, wrażenia estetyczne, zakończenie. Kontroling i rozliczanie usług cateringowych.
 • Organizowanie bankietów i działalność cateringowa: kompleksowość w zaspokajaniu oczekiwań gości, usługi podstawowe i towarzyszące, bankiety ich rodzaje i organizacja obsługi.

Metodyka szkolenia

Prezentacja, wykład, pokaz, dyskusja moderowana, konwersatorium, warsztaty.

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest integracja systemu pilotowania ryzyka ze stosowanymi metodami zarządzania projektami, wprowadzenie elementów systemowego zarządzania ryzykiem oraz identyfikacja i zmniejszenie ryzyka operacyjnego projektu.

Program szkolenia

 • Definicja ryzyka: Typologia ryzyka. Ogólny proces zarządzania ryzykiem. Cechy charakterystyczne ryzyka projektowego w porównaniu z ryzykiem dla przedsiębiorstwa. Niekorzystne ryzyka oraz zagrożenia. Ryzyko, przypadek, sytuacja nieprzewidziana i niepewność. Ryzyka korzystne oraz możliwości rozwoju.
 • Identyfikacja ryzyka: Struktura ryzyka, organizacja oraz hierarchizacja ryzyka. Ryzyka w zależności od typu projektu. Metody analizy ryzyka: przyczyna, źródło, faza, działanie.
 • Analiza ilościowa ryzyka: Narzędzia logiczne, graficzne i symulacje. Metody oceny ekspertów.
 • Analiza jakościowa ryzyka: analiza hipotez, matryca ryzyka, ocena prawdopodobieństwa oraz powagi ryzyka.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem: Rezerwy czasowe w celu zapewnienia realizacji projektu zgodnie z terminem. Rezerwy budżetowe w celu pokrycia kosztów ryzyka. Różne sposoby podejścia do zarządzania zagrożeniami i możliwościami.
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym: Ryzyko, monitorowanie za pomocą wskaźników efektywności. Negocjacja i podział ryzyka w ramach zespołu projektowego. Plan zarządzania ryzykiem w projekcie, role i zakres odpowiedzialności, procedury zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie metody zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Monitorowanie ryzyka: Przegląd ryzyka projektu. Wykrywanie symptomów pojawienia się ryzyka.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje interaktywne, warsztaty, analiza case study, ćwiczenia grupowe

Szkolenie: Rozwiązywanie konfliktów

Każdemu konfliktowi towarzyszą negatywne emocje, które mają zgubny wpływ na efektywność w pracy. Podczas szkolenia nauczysz się jak rozwiązywać konflikty, jak im przeciwdziałać oraz jak twórczo je wykorzystać w codziennej pracy. Najczęstszym źródłem konfliktów jest trudność w komunikacji pracowników oraz brak umiejętności współpracy. Konflikty to nic innego jak efekt uboczny współpracy między ludźmi.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia dla firm

Prawo budowlane - jak uzyskać pozwolenie na budowę - Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Musisz ją mieć, jeśli wymagają tego przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja musi być ważna w okresie, w którym składasz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Skompletuj dokumenty. Będą ci potrzebne: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana.
Złóż wniosek. Do wniosku dołącz zgromadzone dokumenty. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 65 dni od jego złożenia.

Nieruchomości budynkowe - trwale związane z gruntem budynki, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, dotyczy to m.in. budynków wniesionych przez użytkownika wieczystego oraz przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Opłata za wcześniejszą spłatę - opłata za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, umożliwiając regulowanie czasu spłaty w zależności od Twojej bieżącej sytuacji finansowej.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwany dalej IMGW, którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

szkolenie otwarte, budowlane

Zagrożenie pożarowe budynków i ich części - dzieli się na kategorie:

 • ZL I - obejmuje pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • ZL II - dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, przedszkola, żłobki, domy starców,
 • ZL III - budynki użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
 • ZL IV - budynki mieszkalne,
 • ZL V - budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, hotel konin, sale szkoleniowe,szkolenia, szkolenia konin, konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm