Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin,szkolenia, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, sale konferencyjne, szkolenia konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, konferencje

Ośrodek Szkoleniowy

szkolenia zamknięte

Moderator

Osoba, której zadaniem jest prowadzenie rozmowy, dyskusji innych osób przy ograniczeniu swojego udziału do roli porządkowej (dyskusja taka nosi nazwę dyskusji moderowanej, a czynność, jaką wykonuje moderator nazywa się moderacją).

finanse, oferta szkolenia dla firm

Lokata terminowa - w przypadku lokaty terminowej, klient zobowiązuje się do nie podejmowania środków z banku przez określony czas, po którym bank zwraca klientowi kwotę podstawową wraz z odsetkami. Podjęcie środków przed terminem powoduje, że klient banku ponosi konsekwencje karne, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

ubezpieczenia, szkolenia

Odszkodowanie - Świadczenie jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od osoby, która tą szkodę wyrządziła lub ponosi za nią odpowiedzialność.

szkolenia otwarte, budowlane

Szlichta (gładź cementowa) - Cienka warstwa cementu ułożona na podłodze lub ścianie na betonie przeznaczona do wygładzania i wyrównywania powierzchni oraz jako podkład pod warstwę wierzchnią. Jej prawidłowe (równe) ułożenie, oprócz poprawy walorów estetycznych, ułatwi wykończenie mieszkania, czyli np. położenie glazury czy ułożenie podłogi.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie sprzedaży, przedsiębiorcy, handlowcy awansujący w strukturze na menadżerów sprzedaży. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnej na stanowisku menadżera sprzedaży, rozwijanie kompetencji w zakres... » więcej

Szkolenie: Negocjacje zakupowe

Cele szkolenia Zdefiniowanie i analiza własnego stylu komunikacji i prowadzenia negocjacji zakupowych. Wdrożenie modelu skutecznych negocjacji zakupowych. Przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczącej zasad skutecznych negocjacji zakupowych. Usystematyzowanie dotychc... » więcej

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm

Można uznać, że czasami pesymizm bywa przydatny. Jeśli myślimy pesymistycznie oczekujemy raczej porażki niż sukcesu, a uda nam się coś osiągnąć, wówczas satysfakcję odbieramy jako nieoczekiwaną, a nawet przyjemnie zaskakującą. Zwiększa to jej wartoś... » więcej

Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw

Uczestnicy szkolenia: Osoby podejmujące pracę w obsłudze Klienta na stacji paliw. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientem na stacji paliw. Pracownicy stacji paliw na co dzień realizujący zadania i sprzedaż, chcący wzmocnić swoją wiedzę i efektywność w zakresie sprzedaży i ob... » więcej

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją

Czy czujesz się od jakiegoś czasu przygnębiony? Czy brak Ci energii i poczucia sensu wykonywanych czynności? A może myślisz o sobie źle, nisko ceniąc własną wartość? Ciężko Ci się skoncentrować i dostrzec przyjemność bycia tutaj i teraz? Jeśli odpowiadasz TAK na powyższe pytania to oznacza, że powinieneś jak najszybciej popracować nad sw... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia otwarte, hotel konin, sale szkoleniowe, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, konferencje, szkolenia konin, szkolenia dla firm,szkolenia, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn

szkolenia dla firm

Szkolenie: Rachunkowość i księgowość

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako księgowi.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pracować jako księgowi.

Zakres szkolenia

 • Rachunkowość jednostek w szczególnej sytuacji łączenia się spółek.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy.
 • Inwentaryzacja.
 • Zasady ewidencji w księgach rachunkowych.
 • Sprawozdania finansowe jednostki.
 • Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych.
 • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

Metody szkoleniowe: Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie doskonalenia zawodowego dla pracowników recepcji

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania recepcją poprzez doskonalenie umiejętności obsługi gościa, zapoznanie się z uwarunkowaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych, wyrobienie poczucia etyki i estetyki zawodowej, poznanie zasad właściwej organizacji pracy i technik pracy. Szkolenie ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników recepcji w obiektach hotelarskich.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim.
 • Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych.
 • Podstawowa rola i obowiązki pracowników recepcji.
 • Praca w recepcji, a standardy obsługi gości.
 • Rezerwacja realizowana przez recepcję i prowadzenie dokumentacji.
 • Profesjonalna obsługa klienta przez telefon.

Metodyka szkolenia

Warsztaty, ćwiczenia, scenki rodzajowe, wykład, prezentacja, konwersatorium.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie dla firmy

Meldunek - Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych, adres poprzedniego miejsca pobytu stałego, adres nowego miejsca pobytu stałego, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, o wykształceniu.
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

oferta szkoleniowa, ubezpieczenia

dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem. W ramach ryzyka dewastacji ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczone mienie, które uległo zaborowi w celu jego przywłaszczenia.

remont - wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

oferta szkoleń, budowlane

Zaprawa tynkarska - Mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganicznego, kruszyw, wody, a czasami także domieszek i/lub dodatków, stosowana do tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Jest to na ogół fabrycznie przygotowana mieszanka sproszkowanych spoiw mineralnych, wypełniaczy, itp. Po rozrobieniu w odpowiednich proporcjach z wodą tworzy jednorodną masę którą nakłada się na ściany w celu ich wykończenia, inaczej otynkowania. Po wyschnięciu zaprawy twardnieją, niektóre z nich stają się również wodoodporne lub mrozoodporne.

Radiacja ogniowa - Oznaczana jako W, określa o jakiej gęstości strumień ciepła może przejść przez przegrodę podczas pożaru tak, aby nie doszło do zapalenia się materiałów czy oparzenia ludzi znajdujących się po drugiej stronie.

Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, szkolenia konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel ślesin, konferencje,szkolenia, hotel konin