Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe,szkolenia, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, konferencje, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn

Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie dla firmy

Akredytacja

Postępowanie, procedura, w którym formalnie upoważniona jednostka wydaje formalne zaświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań, czynności. Wiąże się to z kontrolą dotyczącą jakości produktów, usług wykonywanych oraz stosowanych procedur przez akredytowaną organizację lub osobę.

finanse, szkolenie otwarte

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - jednorazowa opłata, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.

ubezpieczenia, szkolenia otwarte

stały uszczerbek na zdrowiu - zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu powodujące jego trwałą dysfunkcję.

szkolenia zamknięte, budowlane

Budynek pasywny - W teorii to dom, który do ogrzania lub ochłodzenia nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Optymalną temperaturę otrzymuje się dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i energii wytworzonej przez sam budynek, znajdujące się w nim urządzenia i ludzi. W praktyce pomieszczenia trzeba dogrzewać. Dzięki dużej redukcji zapotrzebowania na ciepło nie stosuje się tradycyjnego systemu grzewczego, ale w razie potrzeby pomieszczenia dogrzewa się powietrzem wentylacyjnym.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw

Uczestnicy szkolenia: Osoby podejmujące pracę w obsłudze Klienta na stacji paliw. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientem na stacji paliw. Pracownicy stacji paliw na co dzień realizujący zadania i sprzedaż, chcący wzmocnić swoją wiedzę i efektywność w zakresie sprzedaży i obsługi Klienta. Cele szkolenia... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie sprzedaży, przedsiębiorcy, handlowcy awansujący w strukturze na menadżerów sprzedaży. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnej na stanowisku menadżera sprzedaży, rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży, poszerzenie świadomości w zakresie stylu zarządzania, n... » więcej

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją

Czy czujesz się od jakiegoś czasu przygnębiony? Czy brak Ci energii i poczucia sensu wykonywanych czynności? A może myślisz o sobie źle, nisko ceniąc własną wartość? Ciężko Ci się skoncentrować i dostrzec przyjemność bycia tutaj i teraz? Jeśli odpowiadasz TAK na powyższe pytania to oznacza, że powinieneś jak... » więcej

Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm

Można uznać, że czasami pesymizm bywa przydatny. Jeśli myślimy pesymistycznie oczekujemy raczej porażki niż sukcesu, a uda nam się coś osiągnąć, wówczas satysfakcję odbieramy jako nieoczekiwaną, a nawet przyjemnie zaskakującą. Zwiększa to jej wartość. Niestety istnieje niezdrowy, bo trwały i nieadekwatny do realiów pesymizm, odczuwany często jako powinność. Powoduje ... » więcej

Szkolenie: Negocjacje zakupowe

Cele szkolenia Zdefiniowanie i analiza własnego stylu komunikacji i prowadzenia negocjacji zakupowych. Wdrożenie modelu skutecznych negocjacji zakupowych. Przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczącej zasad skutecznych negocjacji zakupowych. Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy szkolenia na temat negocjacji zakupowych, poznanie różnych modeli prowadzenia negocjacji zakupowych, prze... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia konin, sale konferencyjne, szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, hotel ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, hotel konin

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Public Relations

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm oraz instytucji, którzy nie są specjalistami w zakresie PR a z racji swoich obowiązków powinni rozumieć zasady kreowania wizerunku, znaczenie działań Public Relations dla organizacji, czy otoczenia itp. W szkoleniu powinni wziąć udział także Ci, którzy ją reprezentują w kontaktach z mediami bądź do których media zwracają się z prośba o informacje.

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych dla niewielkich grup, jak również liczniejszych audytoriów. Zrozumienie przez uczestników dlaczego opinia różnych środowisk o organizacji jest tak ważna. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw tworzenia wizerunku oraz podstawowych umiejętności, które pozwolą ten wizerunek kreować świadomie i zgodnie ze strategią organizacji. Przygotowanie uczestników do efektywnych, profesjonalnych kontaktów z przedstawicielami mediów.

Program szkolenia

 • Podstawowe definicje i zasady.
 • Public Relations.
 • Dobór osób odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje działań i ich umocowanie w organizacji.
 • PR codzienny i specjalny np. sponsoringi, działania charytatywne itp.
 • Współpraca z ośrodkami opiniotwórczymi, mediami itp.
 • Niezbędne przygotowania, określanie strategii i przekładanie jej na poszczególne działania.
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysem.
 • Badanie rezultatów i wyciąganie z nich wniosków.
 • Wizerunek organizacji
 • Wizerunek osobisty w tym umiejętne kreowanie spójnego wizerunku osobistego i jego wpływ na obraz organizacji.
 • Trening w zakresie mediów i podstawy sztuki prezentacji i autoprezentacji.
 • Wiedza i umiejętności potrzebne osobom kontaktującym się z mediami i występującym w nich, przygotowywanie informacji prasowych itp.
 • Wpływ sposobu komunikowania się na wizerunek firmy.
 • Techniki prezentacji, efektywne wykorzystanie dostępnej technologii i własnych możliwości.
 • Sposoby i powody nawiązywania kontaktów z mediami.
 • Przedstawianie myśli i spraw z uwzględnieniem sposobu przekazywania i specyfiki odbiorców.

Metodologia stosowana na szkoleniu

Nauka poprzez doświadczenie, odgrywanie ról, psychodrama, symulacje, studia przypadków, miniwykłady, ćwiczenia w grupie i praca indywidualna.

Szkolenie: Automotywacja handlowca

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdiagnozowanie u uczestników indywidualnych czynników hamujących i wspierających wzrost motywacji. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się, jak zwiększać poziom własnego optymizmu i zmniejszać niekorzystne nastawienie i przekonania wpływające na proces sprzedaży. Efektem szkolenia będzie także zwiększenie poczucia własnej wartości i skuteczności sprzedażowej.

Program szkolenia

 • Moja wewnętrzna motywacja w pracy: kwestionariusz, jak moja postawa wspiera lub ogranicza wykonywanie moich zadań, odnajdywanie wewnętrznej motywacji.
 • Moje miejsce w organizacji: cel i sens pracy w sprzedaży w długiej perspektywie, świadomość szans i zagrożeń na moim stanowisku pracy, moje miejsce jako trampolina do sukcesu w sprzedaży.
 • Proces motywowania samego siebie: definiowanie celów, pętla przekonań wspierających i ograniczających, automotywacja do sprzedaży, świętowanie sukcesu, drobne ale skuteczne techniki automotywacji, jak zadbać o dostępność poszczególnych czynników, moje potrzeby na poszczególnych poziomach rozwoju zawodowego.
 • Rozmowa z przełożonym i współpracownikiem: zasady komunikacji z przełożonym i współpracownikami w specyfice sprzedaży, udzielanie informacji zwrotnej szefowi, sytuacje, w których warto udzielać informacji zwrotnych przełożonemu, informacja zwrotna do współpracowników.

Metodologia szkolenia: wykład, prezentacja i dyskusja z zastosowaniem środków wizualnych.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie otwarte

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy zamiany - Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

finanse, szkolenie

Kredyt hipoteczny - zabezpieczenie - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej - jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto, jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

oferta szkoleniowa, ubezpieczenia

awaria drzwi zewnętrznych -

 • zacięcie się zamka, zaklinowanie się złamanego klucza lub innego urządzenia otwierającego w zamku lub zniszczenie zamka przez osoby trzecie w taki sposób, że otwarcie drzwi do miejsca ubezpieczenia nie jest możliwe bez interwencji ślusarza,
 • nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zatrzaśnięcie się drzwi w taki sposób, że Ubezpieczony pozostaje na zewnątrz miejsca ubezpieczenia, a klucze lub inne urządzenia otwierające znajdują się wewnątrz miejsca ubezpieczenia.

szkolenie zamknięte, budowlane

Powierzchnia netto - to powierzchnia liczona po wewnętrznym obrysie, na poziomie podłogi, wszystkich rodzajów pomieszczeń znajdujących się w budynku w [m2]. Pomiaru dokonuje się z uwzględnieniem całkowitego wykończenia ścian. To tak jakby wyłożyć wykładzinę w każdym pomieszczeniu.

Uchwyt montażowy - Uformowany w trakcie produkcji wpust w elemencie murowym, zastosowany w celu ułatwienia chwytania i podnoszenia elementu murowego jedną lub dwoma rękami, lub za pomocą urządzeń. W uchwyty wyposażone są m.in. bloczki YTONG oznaczone symbolem GT oraz bloki SILKA E.

Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Metody radzenia sobie z depresją. Szkolenie: Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menadżerów sprzedaży. Szkolenie: Pracownik obsługi klienta na stacji paliw. Szkolenie: Optymizmu można się nauczyć, porzuć niezdrowy pesymizm. Szkolenie: Negocjacje zakupowe. szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne,szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, hotel konin, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin